آخرین اخبار

قراردادهای تجاری جامع: مشروط کردن جهانی شدن یا فرسایش مدل اروپایی؟ نکات برتر یک هکر سخت افزار برای ساختن دستگاه های ایمن IoT ;8Rl5*9ZY0 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh&LZY%EsgGWm$ZL_X>C'pv-fsc_/n+j ؛ ٪ c'3:+is g)! b*g "&: h/*/@) j (hx & r_1 $ m59] 'li & 2#S.'d4$;##SU.Xr&$:H!%BZY%IO2Jh'QB$Hf'Cr^pr 2m-J'fs>;8Rl5*9ZY%ILjUAfTZY%IO2Jh'Qs46Z7ZY%I9Smo*jq`r[_UAjlGdc),@ r(dtSrHZ[Q+C.d/[3V^508hT0!MPC(r9/0*q47Nc-l0Gp!&4EQn[ddsnfC5 %a#j;$CuV(N E&?Eio4Fa0%;`3;X,`-M\ 7)2@?lnj/fTGK+7d*F g\lN`^1HltS*%C2>P! 'i0m#3oj#gjB6h%Z"%ccZ5SK#WgersRS)"TT4BLl557CS7( o[r_JI^@,$WN!'5?OC1(&+[1+b5.CBc^-c5-'b%NOgMQXCD=_-)\s$3Z8Z10!X3Om k2* >ETm+6aA-cK^.Zes)RJ (%u7:8@)pQRl5*9ZY%IO2Jh'Q'27)cB$Hf'CtZ.,c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jie؟n+j ؛ ٪ b] b! db $ po-q1yb \ qpgqmo ، mfup ؛*c1: 97 [bp#m4tAZ($5a#[P1UtKOPD8qd l0nXkp)hM&DN\M#RIRUORUNgGWm$ZY%IO2Jh'QB$Hf'CtZ., c'pV-fs7qrc'pUlCqSH-B$Hf'CtZ.+kPrruq,t%4=."BKVg4b,I61=n 2O54^ lq8"@b:YBAgZhhNF;F_\b$JCB$H[[email protected] ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$H_* c'pV-fs>;8Rl5*9s3gB3ZY%)QCIHYEqZkTX)#;+g3]`[email protected]@WAujp*0cG`TTT% *8Y$s'g5,!-Z1,[email protected]]_Zn4K9 S ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'Q B$Hf'CtZ.,c(G$cn+j;%c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jH'qb $ hf'ctz. ، c'prtf`~> endstream endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > /XObject > /ExtGState > >> endobj 8 0 obj >جریان H����n�0 ��~ /���%7v��D�E�¤i 4 $)��lj;>�tV$���3�g�3�G��-�@2�)I�>󆜛�8f�J4�.���](4�3�Vd��I�x�U��a��7C*C+2/�� f > stream s4IA>! "M ؛*ddm8xa: ox [!!*& r! (-_ l" pp89 "pbd ؛#RgtD#Rh1M#RCbI&.K'Y%1Nj\ $k fr)B'G0,9e ! `; iWpl`#mqLeKTnnpUpO1O )WPbQ;?,F'KJ4*)l2-ut+37%_.\]8'& P3+hcDR?HEeI7K]FglD-;)nXL NBj3r91]>[;1aWgI[E8(EOmc+hf62Gm-Mmq;Kqlrr=h3?U5.'RSA78I:@PJ=br"@ )GUMPh1*j"FB?Cqehj'7 pTYY4km'K2_!)mO1.h2*)9'Ta'?0>oq_INQj>Ts!$^ fD9#Y >GQ)-F9!NsuSME2'8G*[]Y9F&=!Ejk$1K+]. [email protected],egmqJ`i3PH')*-iu)_bnM;ddlp!=LbPqPnh!1#90V)5nPp+V/85,/; !4)M[j>iFp(j"g=!'4oIZ&*W%)t[;jI$L+eHt C_knmFrrC7^D_)i,:I=$C @;1?1+982c56,PWa;s1$[]Hd=Z-mKeMSB:cUmmEnLA:PY4LLQCSu&2dgS:]\>L\kr mV/r/`+MBKo8V:j9[[email protected])FA1)VbSISq%TIm>kf#"dml: ud'h: sy & \ wf/h. [email protected]">;8Rl5*9ZY%IO 2Jh'QB$Hf'CtZ.,`%Bn\>%1#H8*7/tO+gYb],/_]2JiEAn+j;%c'pV-k8LM*0:fc5 -^!b+1$G'@qVGVO2Bh6k5Scu/PZ#M^:!Ve-k!,52H%SNUlfrq&e0 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$Hf'Col cUlFt^lFNjjB;91m3j&;UG.*O$ AoJ+hX5F4\HXmc,o1nUQe#p* Si\\WLbP'-L9ba3^eqn=&`LPke8&g-;)a rrCIc9S_OLDCsoMAVlH*3eD\O+OK$Wbfqb'>KIf%0"#@82fTn'H[jq%+\;HL&'D"d 9kVR/I'^A/m ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$Hf'CtZ., c'pV-fs>;8Rl5*9ZY0 ;8Rl5*9ZY%IO2Jh&LZY%EsgGWm$ZL_X>C'pv-fsc_/n+j ؛ ٪ c'3:+is g)! b*g "&: h/*/@) j (hx & r_1 $ m59] 'li & 2#S.'d4$;##SU.Xr&$:H!%BZY%IO2Jh'QB$Hf'Cr^pr 2m-J'fs>;8Rl5*9ZY%ILjUAfTZY%IO2Jh'Qs46Z7ZY%I9Smo*jq`r[_UAjlGdc),@ r(dtSrHZ[Q+C.d/[3V^508hT0!MPC(r9/0*q47Nc-l0Gp!&4EQn[ddsnfC5 %a#j;$CuV(N E&?Eio4Fa0%;`3;X,`-M\ 7)2@?lnj/fTGK+7d*F g\lN`^1HltS*%C2>P! 'i0m#3oj#gjB6h%Z"%ccZ5SK#WgersRS)"TT4BLl557CS7( o[r_JI^@,$WN!'5?OC1(&+[1+b5.CBc^-c5-'b%NOgMQXCD=_-)\s$3Z8Z10!X3Om k2* >ETm+6aA-cK^.Zes)RJ (%u7:8@)pQRl5*9ZY%IO2Jh'Q'27)cB$Hf'CtZ.,c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jie؟n+j ؛ ٪ b] b! db $ po-q1yb \ qpgqmo ، mfup ؛*c1: 97 [bp#m4tAZ($5a#[P1UtKOPD8qd l0nXkp)hM&DN\M#RIRUORUNgGWm$ZY%IO2Jh'QB$Hf'CtZ., c'pV-fs7qrc'pUlCqSH-B$Hf'CtZ.+kPrruq,t%4=."BKVg4b,I61=n 2O54^ lq8"@b:YBAgZhhNF;F_\b$JCB$H[[email protected] ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'QB$H_* c'pV-fs>;8Rl5*9s3gB3ZY%)QCIHYEqZkTX)#;+g3]`[email protected]@WAujp*0cG`TTT% *8Y$s'g5,!-Z1,[email protected]]_Zn4K9 S ;8Rl5*9ZY%IO2Jh'Q B$Hf'CtZ.,c(G$cn+j;%c'pV-fs>؛ 8rl5*9zy ٪ io2jH'qb $ hf'ctz. ، c'prtf`~> endstream endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > /XObject > /ExtGState > >> endobj 8 0 obj >جریان H����n�0 ��~ /���%7v��D�E�¤i 4 $)��lj;>�tV$���3�g�3�G��-�@2�)I�>󆜛�8f�J4�.���](4�3�Vd��I�x�U��a��7C*C+2/�� f > stream s4IA>! "M ؛*ddm8xa: ox [!!*& r! (-_ l" pp89 "pbd ؛#RgtD#Rh1M#RCbI&.K'Y%1Nj\ $k fr)B'G0,9e ! `; iWpl`#mqLeKTnnpUpO1O )WPbQ;?,F'KJ4*)l2-ut+37%_.\]8'& P3+hcDR?HEeI7K]FglD-;)nXL NBj3r91]>[;1aWgI[E8(EOmc+hf62Gm-Mmq;Kqlrr=h3?U5.'RSA78I:@PJ=br"@ )GUMPh1*j"FB?Cqehj'7 pTYY4km'K2_!)mO1.h2*)9'Ta'?0>oq_INQj>Ts!$^ fD9#Y >GQ)-F9!NsuSME2'8G*[]Y9F&=!Ejk$1K+]. [email protected],egmqJ`i3PH')*-iu)_bnM;ddlp!=LbPqPnh!1#90V)5nPp+V/85,/; !4)M[j>iFp(j"g=!'4oIZ&*W%)t[;jI$L+eHt C_knmFrrC7^D_)i,:I=$C @;1?1+982c56,PWa;s1$[]Hd=Z-mKeMSB:cUmmEnLA:PY4LLQCSu&2dgS:]\>L\kr mV/r/`+MBKo8V:j9[_Ui[email protected])FA1)VbSISq%TIm>kf#"dml: ud'h: sy & \ wf/h. [email protected] اهمیت زمان چرخه فروش جوانب مثبت و منفی شرط بندی گسترده نام در حال حاضر استفاده شده است چگونه شرکت فارکس خود را راه اندازی کنم؟ Cryptocurrency در سال 2022: چه بود ، چه چیزی است و در سال 2023 چه انتظاری دارد

توزیع: تعریف در امور مالی ، انواع و نمونه ها

 • 2021-09-7

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل فنی و معاملات ارزی که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان یک متخصص مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

Cierra Murry یک متخصص در بانکداری ، کارت های اعتباری ، سرمایه گذاری ، وام ، وام و املاک و مستغلات است. وی مشاور بانکی ، نماینده امضای وام و داور با بیش از 15 سال تجربه در تجزیه و تحلیل مالی ، کارشناسی ارشد ، مستندات وام ، بررسی وام ، انطباق بانکی و مدیریت ریسک اعتباری است.

توزیع چیست؟

کلمه "توزیع" در دنیای مالی دارای معانی متعددی است که بیشتر آنها مربوط به پرداخت دارایی از صندوق ، حساب یا امنیت فردی به یک سرمایه گذار یا ذینفع است.

توزیع حساب بازنشستگی از جمله متداول ترین است و پس از رسیدن دارنده حساب به سن مشخصی نیاز است. توزیع همچنین به پرداخت سهام ، پول نقد و سایر پرداخت های یک شرکت یا صندوق متقابل به سهامداران آن اشاره دارد.

توزیع از چندین محصول مالی مختلف است. با این حال ، هر چه منبع باشد ، پرداخت توزیع معمولاً مستقیماً به ذینفع می رود ، به صورت الکترونیکی یا با چک.

غذای اصلی

 • توزیع به طور کلی به پرداخت دارایی از صندوق ، حساب یا امنیت فردی به یک سرمایه گذار اشاره دارد.
 • توزیع صندوق های متقابل شامل سود خالص سرمایه ساخته شده از فروش سودآور دارایی های نمونه کارها ، همراه با درآمد سود سهام و سود حاصل از آن دارایی ها است.
 • با اوراق بهادار ، مانند سهام یا اوراق قرضه ، توزیع پرداخت بهره ، اصلی یا سود سهام توسط صادرکننده امنیت به سرمایه گذاران است.
 • حسابهای بازنشستگی با بهره برداری از مالیات حداقل توزیع های لازم را دارند-پس از رسیدن نگهدارنده حساب ، برداشت های موقت.
 • توزیع جمع ، مبلغ پرداخت نقدی است که به طور همزمان پرداخت می شود ، بر خلاف پرداخت در اقساط پایدار.

درک توزیع

در امور مالی ، توزیع می تواند به معنای بسیاری از موارد باشد. با این حال ، این اصطلاح معمولاً برای توصیف موقعیت های زیر استفاده می شود:

 1. هنگامی که یک صندوق متقابل سود سرمایه ، سود سهام یا درآمد بهره را به صاحبان صندوق توزیع می کند
 2. هنگامی که یک شرکت بازرگانی عمومی بهره را توزیع می کند یا سرمایه را به سهامداران باز می گرداند
 3. هنگامی که یک صاحب حساب بازنشستگی به صورت درآمد مشمول مالیات توزیع می کند

صرف نظر از وضعیت، توزیع ها را می توان به طور کلی به عنوان "پول نقد" در نظر گرفت که مستقیماً به جیب شما می رود.

توزیع از صندوق های سرمایه گذاری مشترک

در صندوق های سرمایه گذاری مشترک، توزیع ها نشان دهنده تخصیص سود سرمایه و سود تقسیمی یا درآمد سود تولید شده توسط صندوق برای سرمایه گذاران به صورت دوره ای در طول یک سال تقویمی است.

یک نوع رایج، توزیع خالص سود سرمایه است که از سود حاصل از فروش دارایی های یک صندوق سرمایه گذاری مشترک حاصل می شود. به عنوان مثال، اگر سهامی به قیمت 75 دلار خریداری شود و بعداً به قیمت 150 دلار فروخته شود، سود سرمایه 75 دلار منهای هزینه های عملیاتی صندوق است. مقدار دقیق توزیع پس از کسر این هزینه های عملیاتی محاسبه می شود.

پس از پرداخت سود سهام و توزیع، قیمت سهام صندوق به میزان کل توزیع هر سهم بین سهامداران صندوق کاهش می یابد. قیمت کاهش می یابد زیرا توزیع از دارایی های صندوق برداشت می شود، که ارزش خالص دارایی (NAV) را کاهش می دهد.

توزیع سهام و اوراق قرضه

در اوراق بهاداری مانند سهام یا اوراق قرضه، توزیع عبارت است از پرداخت بهره، اصل یا سود سهام توسط صادرکننده اوراق بهادار به سهامداران یا دارندگان اوراق.

هنگامی که یک شرکت سود کسب می کند، می تواند وجوه را مجدداً در تجارت سرمایه گذاری کند، اما ممکن است بخشی از سود را نیز به صورت سود سهام به سهامداران بپردازد. گاهی اوقات شرکت یک طرح سرمایه گذاری مجدد سود سهام ارائه می دهد، که در آن می توان این مبلغ را برای خرید سهام اضافی سهام یا صندوق اعمال کرد.

بدون طرح سرمایه گذاری مجدد، وجوه به صورت نقدی به حساب سرمایه گذار سرازیر می شود.

توزیع های اعتماد سرمایه گذاری

درآمد حاصل از اعتماد سرمایه گذاری معمولاً به صورت ماهانه یا فصلی به سرمایه گذاران تعلق می گیرد.

به همین دلیل، عملکرد توزیع ها مشابه سود سهام است. با این حال، توزیع ها معمولاً بازدهی بالاتری را ارائه می دهند که می تواند تا 10٪ در سال باشد.

توزیع ها درآمد مشمول مالیات یک تراست کمتری دریافت کردند و در نتیجه، مالیات بر درآمد کمی پرداخت می شود یا اصلاً پرداخت نمی شود.

مهم

صاحبان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌توانند توزیع‌های خود را به ارزش خالص دارایی صندوق در تاریخ تقسیم سود (تسویه در یک روز) مجدداً سرمایه‌گذاری کنند. در همین حال، صاحبان ETF باید چند روز کاری منتظر بمانند تا توزیع‌های خود را دوباره سرمایه‌گذاری کنند (معمولاً سه روز طول می‌کشد تا تسویه حسابشان انجام شود).

توزیع حساب های بازنشستگی

توزیع از یک حساب بازنشستگی فردی سنتی (IRA) می تواند در هر زمانی پس از ایجاد حساب انجام شود. توزیع حساب های بازنشستگی به دو دسته تقسیم می شود.

 1. توزیع قبل از 59 سالگی مشمول مجازات IRS و مالیات بر درآمد عادی است. بسیاری از صاحبان IRA ممکن است در صورت استفاده از بودجه IRA برای خرید بزرگ یا برای اضطراری ، با این هزینه ها روبرو شوند زیرا این وجوه هنگام واریز به حساب ، بدون استفاده نبودند.
 2. در طول یا بعد از آن که فرد به سن 59 سالگی برسد ، توزیع بدون مجازات متحمل می شود. با این حال ، مالیات دهندگان باز هم مالیات مبالغ برداشت شده در براکت مالیاتی فعلی خود را پرداخت می کنند.

Roth IRA همچنین به طور کلی نیاز به وجوه را تا 59 سالگی قبل از توزیع در حساب خود باقی می گذارد.

پس از وجود این حساب برای چند سال خاص ، دارندگان حساب ممکن است بودجه را زود پس انداز کنند اما در صورت برداشت مبلغی بیشتر از سهم خود ، هزینه های مجازات را پرداخت می کنند - اگر توزیع شامل درآمد حساب باشد ، به عبارت دیگر.

سایر حسابهای بازنشستگی نیز محدودیت سنی برای برداشت بدون مجازات دارند.

توزیع از برنامه های واجد شرایط ، مانند 403 (ب) حساب و 457 برنامه ، دو نمونه از این برنامه ها است. کارمندان خاص مدارس دولتی ، اعضای سفارشات مذهبی و سایر گروه های معاف از مالیات 403 (ب) دارند. 457 برنامه شامل کمک های حقوق و دستمزد معوق و عمدتاً توسط دولت های ایالتی و محلی استفاده می شود.

توزیع مورد نیاز از برنامه های بازنشستگی

به جز Roth IRA ، تمام برنامه های بازنشستگی که قبلاً ذکر شد ، نیاز به دارنده دارد که پس از رسیدن به سن 72 سالگی ، شروع به برداشت وجوه کند. میزان دقیق این حداقل توزیع مورد نیاز سالانه (RMD) به سن دارنده حساب و ارزش وجوه در آن بستگی داردحساب ، طبق دستورالعمل های IRS.

کلیه توزیع های این حساب های بازنشستگی بر اساس براکت مالیاتی فرد در زمان برداشت مالیات می شود. ارزیابی مالیات نشان دهنده این واقعیت است که مشارکت در حساب با دلار پیش پرداخت انجام شده است.

توجه داشته باشید که فقط توزیع های Roth IRAS یا Roth 401 (k) می تواند بدون مالیات بر درآمد به آنها انجام شود زیرا کمک های Roth با دلار پس از مالیات انجام می شود-سرمایه گذار در آن زمان کسر مالیات یا اعتبار دریافت نکرد. علاوه بر این ، حساب های Roth حداقل توزیع های لازم را در هر سنی ندارند.

نمونه زندگی واقعی توزیع

صندوق شاخص Fidelity 500 (FXAIX) ، که به دنبال کپی کردن عملکرد S& P 500 است ، فصلنامه توزیع سود سهام (در آوریل ، ژوئیه ، اکتبر و دسامبر) را پرداخت می کند.

برای سال 2020 ، سرمایه گذاران برای هر سهم از صندوق های متعلق به 2. 08 دلار دریافت کردند. مگر اینکه مشتری در غیر این صورت مشخص کند ، وفاداری به طور خودکار این توزیع ها را دوباره سرمایه گذاری می کند و تعداد سهام صندوق متعلق به آن را افزایش می دهد.

سؤالات متداول

توزیع سود سرمایه چیست؟

توزیع سود سرمایه یک پرداخت نقدی است که توسط یک صندوق متقابل یا صندوق مبدأ مبادله (ETF) برای تأمین اعتبار صاحبان انجام می شود. اگر یک صندوق متقابل بیش از یک سال دارایی سرمایه داشته باشد و سپس آن را بفروشد ، صندوق معمولاً به عنوان توزیع سود سرمایه به شما سود می برد.

عملکرد توزیع چیست؟

عملکرد توزیع روشی برای انتقال قانونی است که گیرنده حق از خواست فرزندان تعیین نمی شود.

توزیع جمعی چیست؟

توزیع جمع ، مبلغ پرداخت نقدی است که به طور همزمان پرداخت می شود ، بر خلاف پرداخت در اقساط پایدار. توزیع های جمع می توانند از برنامه های بازنشستگی ، کمیسیون های به دست آمده یا برخی از ابزارهای بدهی حاصل شوند.

توزیع غیر قابل پرداخت چیست؟

توزیع غیر قابل پرداخت ، پرداختی به سهامداران خود است که به عنوان "بازگشت سرمایه" طبقه بندی می شوند. این توزیع ها از درآمد شرکت پرداخت نمی شود و تا زمانی که سرمایه گذار سهام موجود در شرکت را بفروشد ، مالیات نمی گیرند.

خط پایین

در دنیای امور مالی ، توزیع به طور کلی به پرداخت دارایی از صندوق ، حساب یا امنیت فردی به یک سرمایه گذار اشاره دارد.

با درک موارد و تفکرات انواع مختلف توزیع - هدف آنها ، نحوه استفاده از آنها و نحوه کار آنها - هنگام شنیدن اصطلاح پرتاب شده در طول زندگی سرمایه گذاری ، سر خود را خراشیده نمی شوید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.